سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
خداوند، شخصِ آزرمگینِ بردبارِ عفیفِ خودْ نگهدار را دوست دارد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
سه شنبه 89 فروردین 3 , ساعت 2:0 عصر

 

به حرمسرای دل ره ندهم بجز تو کس را       نکشم بجز بیاد رخ تو دمی نفس را 

بود آرزوی اوجم سفری به کوی جانان       
  من بال و پر شکسته چه کنم بگو قفس را

به هوای می شبی گر شود از قفس برون دل     چکنم به دزد و رهزن چه بهانه ام عسس را

چو ز عشق آتشینم نبود بجز شراری               
 به نسیم رحمت آخر بفروز این قبس را

به امید وصلت ایجان بکشم چو بارمحنت     
  بکدام سو برانم بهوای تو فرس را

شب تار و من مسافر بمیان این بیابان    
   نه طریق پیش دانم نه عبور راه پس را

به میان خاک نوری ز گلی فتاده شبنم     
  که به ابر شکوه دارد همه جور خار و خس رالیست کل یادداشت های این وبلاگ