سفارش تبلیغ
صبا
[ و چون زیاد بن ابیه را به جاى عبد اللّه پسر عباس به فارس و شهرهاى تابع آن حکومت داد ، در گفتارى دراز که او را از گرفتن خراج پیش از رسیدن وقت آن نهى فرمود گفت : ] کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ستم رعیت را به آوارگى وادارد و بیدادگرى شمشیر را در میان آرد . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 89 فروردین 3 , ساعت 2:56 عصر


دل در هوای دیدن دلدار می رود 
جان می رود چو آن بت عیار می رود
دل می برد زما وز منصور جان و سر 
آن سر که عاشقانه سردار می رود
صبری که ذره ذره من آوردمش به کف
با رفتن نگار به یکبار می رود
بلبل زشوق گل بکشد جور خار وخس 
از هجر گل به دیده ما خار می رود
آن خون دل که با غمش آمیختم بهم 
چون سیل از دو دیده خونبار می رودلیست کل یادداشت های این وبلاگ